A local touch with a global reach

Nordisk rekrytering

Djup kännedom om den nordiska marknaden

Utöver Finland arbetar vi aktivt på den nordiska marknaden. Finland, Sverige, Norge och Danmark har sina egna unika företagskulturer, samtidigt som länderna delar en lång historia och en sammanlagd marknad på 25 miljoner invånare. Tillsammans med våra kolleger i de övriga nordiska länderna känner vi till hela marknaden och hjälper våra kunder att hitta kompetenta ledare för både operativa positioner och styrelseuppdrag.

Global rekrytering

Samarbete över geografiska gränser

Vi är medlem i AltoPartners, en ledande internationell allians av konsultföretag inom chefsrekrytering och ledarskap. AltoPartners grundades 2006 och består av oberoende Executive Search företag som delar samma värderingar och levererar lokal insikt och expertis för ett globalt nätverk. Medlemsföretagen i AltoPartners-alliansen omfattar Norden, Europa, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stillahavsområdet, och alla medlemsföretag i alliansen erbjuder lokal kunskap och ger tillgång till och insikt om professionella ledare i alla större ekonomier.

Vårt samarbete över geografiska gränser, branscher och funktioner säkerställer att vår kunskap och förståelse för specifika lokala krav alltid är aktuell.