På Fairchild

tror vi att nyckeln till vinnande ledarskap för vår nya värld ligger i den nordiska kulturen och dess värderingar. Vi tror på ett rättvist, tydligt och konsekvent ledarskap. Vi tror på att de bästa ledarna har en klar och stabil värdegrund. Vi drivs av nyfikenhet och en djup förståelse för vår omvärld. Vi vet att team med stark mångfald presterar bättre. Vår passion är människor och vi söker fram människor med passion. Men trots att starka krafter omformar vår egen och våra kunders branscher förblir de flesta hörnstenarna i chefsrekrytering oförändrade. 

Kärnan i vår service är en klar insikt i våra kunders nuvarande och framtida affärsverksamhet, en lokal prägel med global räckvidd, en prestationsdriven kultur samt en personcentrerad, smidig och professionell sökprocess. Allt kombinerat med en instinktiv förståelse och en passion för att utveckla nordiskt ledarskap. På Fairchild hittar vi rätt ledare för rätt organisation vid rätt tidpunkt.

Av de rätta skälen.

I siffror