Me Fairchildilla

uskomme, että pohjoismaiset arvot ja toimintatavat ovat avain hyvään johtajuuteen uudessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Uskomme reiluun, selkeään ja johdonmukaiseen johtamiseen. Uskomme, että ihmiset, joita ohjaavat kirkkaat ja vakaat arvot, ovat parempia johtajia. Luotamme uteliaisuuden voimaan ja haluun ymmärtää ympäröivää maailmaamme.  Tiedämme, että monimuotoiset tiimit suoriutuvat muita paremmin. Suhtaudumme palavalla innolla ihmisiin ja löydämme johtajia, joilla on aito palo työhönsä. Niin oma alamme kuin asiakkaidemme toimialat ovat voimakkaassa murroksessa, mutta silti monet johdon suorahaun perusperiaatteista ovat pysyneet ennallaan.

Palvelumme ytimessä ovat syvällinen ymmärrys asiakkaidemme nykyisestä ja tulevasta liiketoiminnasta, globaali verkosto vahvalla paikallistuntemuksella, tavoitteellinen toimintakulttuuri, ihmiskeskeinen hakuprosessi sekä sujuva ja ammattitaitoinen hakukokemus – yhdistettynä haluumme ymmärtää ja kehittää pohjoismaista johtajuutta. Fairchild löytää oikeat johtajat oikeisiin organisaatioihin oikeaan aikaan.

Ja oikeista syistä.

Lukuina